Kampanie reklamowe

Kampania renowklamowa jest to proces polegający na urzeczywistnianiu koncepcji reklamowej przedsiębiorstwa. Kampania reklamowa prowadzona jest przy wykorzystaniu wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa czyli agencji reklamowej, a rzadziej przy użyciu własnej komórki promocji. Przeprowadzenie kampanii reklamowej poprzedza dokonanie analizy rynku, na którą składa się: analiza produktu, badanie grupy konsumentów. Do podstawowych czynności w przygotowaniu kampanii reklamowej należą: ustalenie wysokości sumy na jej przeprowadzenie, ustalenie planu kampanii reklamowej, określenie nośników z jakich należy korzystać w czasie jej prowadzenia. Istotne znaczenie ma także wybór podstawowej idei reklamowej, która ma stanowić myśl przewodnią całej kampanii reklamowej. Podstawowa idea reklamowa jest wyrażana bądź w postaci sloganu reklamowego (np. sukces jest sumą faktów) bądź w formie eksponowania określonej cechy charakterystycznej produktu (np. wielkość), która odróżnia dany towar od towarów konkurencji. Realizacja kampanii reklamowej polega na tworzeniu środków reklamowych, lokowaniu ich w odpowiednich środkach przekazu, sprawdzaniu, czy ukazały się zgodnie z umową, oraz na badaniu ich skuteczności, a także badaniu działalności reklamowej konkurentów.
Stosowanie kampanii reklamowej ma na celu zwiększenie sprzedaży w znacznym stopniu. Siła oddziaływania takiej kampanii jest znacznie większa, szczególnie jeżeli jest przeprowadzona na podstawie dobrze opracowanej strategii.

 

Główne media reklamowe to:

  • Miejsce sprzedaży: okno wystawowe, wystrój sklepu, rozmieszczenie produktów w sklepie, strój personelu sklepowego, różne akcesoria reklamowe w sklepie
  • Upominki: firmowe koszulki, czapki, breloczki, długopisy, torby na zakupy (reklamówki) itp.
  • Miejsca publiczne: napisy (neony), tablice i billboardy umieszczane np. na ścianach budowli lub specjalnych stelażach, reklamy na tramwajach i autobusach
  • Media bezpośrednie: kolportaż katalogów, broszur, prospektów za pomocą poczty i roznosicieli oraz rozmowy telefoniczne (telemarketing)
  • Media drukowane: ogłaszanie się w gazetach, czasopismach, magazynach, książkach informacyjnych (telefonicznych), kalendarzach
  • Media audio-wizualne: internet, reklamy telewizyjne, radiowe, w kinach i na imprezach

 

Media reklamowe różnią się ekspresją, zasięgiem terytorialnym, częstotliwością przekazu oraz kosztem przekazu. Najbardziej uniwersalna w tym zakresie jest telewizja, która posługuje się obrazem, kolorem, ruchem, dźwiękiem i słowem. Ma również duży zasięg. Natomiast koszt reklamy telewizyjnej jest wysoki, a czas reklamy krótki. Radio zapewnia szeroki zasięg, jest stosunkowo tanie ale reklamy są krótkie i giną w szumie informacyjnym. Gazety są elastyczne, a reklama tania i szybka. Jakość reklamy jest jednak niska za względu na złą jakość papieru i nadmierna liczbę reklam, głównie w kolorze czarno-białym. W tym zakresie wyróżniają się czasopisma i magazyny, szczególnie kolorowe. Zaletą czasopism jest też to, że docierają do określonych osób. Najbardziej efektywna w tym zakresie jest poczta, która dociera do wybranych osób i instytucji. Przesyłki pocztowe mają więc charakter bardzo osobisty a ponadto szczegółowy. Reklama w miejscach publicznych ma niewielki lokalny zasięg, ale długi czas ekspozycji. Nie zawiera jednak dużej liczby informacji, a po pewnym okresie nie jest estetyczna. Miejsce sprzedaży jako medium reklamowe ma znaczenie tylko dla potencjalnych nabywców i przechodniów lecz zawsze wywiera wpływ na decyzję zakupu. Jednakże największym od dziesięcioleci wyzwaniem dla wszystkich profesjonalistów marketingu stało się poznanie specyfiki i praca z tym fundamentalnie odmiennym od wszystkich znanych do tej pory medium – internet. Formy reklamy umieszczane w internecie są różnorodne i (w zależności od rodzaju) stosunkowo tanie a czas reklamy długi. Ma największy zasięg. Od zrozumienia jego filozofii zależy bowiem przyszły sukces globalnej ekspansji firmy.